Monday, May 01st

Last update08:56:44 PM GMT

Nghị định Số: 49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

  • PDF.

 Nghị định Số: 49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,  sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân  từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,  sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân  từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Attachments:
FileGhi chúFile sizeLast modified
Download this file (ND49CP.DOC)Số: 49/2010/NĐ-CPNghị định Số: 49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015155 Kb03/01/2012 13:26

Newer news items:
Older news items:

You are here Đào tạo Sổ tay Sinh viên Nghị định Số: 49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015