Tin hoạt động

Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chức năm 2021

15 Tháng Giêng 2021 02:08 CH

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 01 năm 2021, trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tổ chức “Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chức năm 2021”.

Tham dự Hội nghị có :

- ThS. Nguyễn Hồng Quang– Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

- TTƯT. BS. Nguyễn Lương Thao – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

- Ông Nguyễn Phước Đức – Chủ tịch Công đoàn – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

Cùng toàn thể giáo viên, cán bộ viên chức trong trường.

Hội nghị đã được nghe TTƯT. BS. Nguyễn Lương Thao – Phó Hiệu trưởng thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

ThS. Mai Thị Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo công tác tài chính của Công đoàn cơ sở năm 2020

ThS. Nguyễn Trần Tuấn Kiệt - Trưởng Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học thay mặt Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo tổng kết công tác Thanh tra Nhân dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong hai ngày, quý thầy cô, cán bộ viên chức đã thảo luận và góp ý vào báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và mang tính chất xây dựng cao, đồng thời đưa ra những sáng kiến nhằm thu hút công tác tuyển sinh cho năm tới.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thầy Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng 2021, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

Tại hội nghị các tập thể vá cá nhân đạt thành tích cao đã được Ban thi đua khen thưởng nhà trường đề xuất các hình thức khen thưởng.

Kết quả :

 * 07 tập thể được tặng giấy khen: Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến.

 * 26 cá nhân được nhận giấy khen lao động tiên tiến.

 * 12 cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở".

 * 02 tập thể và 12 cá nhân nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 của Công đoàn Cơ sở trường.

 Sau đây là một số hình ảnh về khen thưởng :

Thầy Nguyễn Hồng Quang - Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen Tập thể lao động tiên tiến

Thầy Nguyễn Lương Thao - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen lao động tiên tiến

Thầy Nguyễn Hồng Quang - Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen với danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở"

Ông Nguyễn Phước Đức - Chủ tịch Công đoàn trường trao giấy khen cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 của Công đoàn Cơ sở trường

Ông Nguyễn Phước Đức - Chủ tịch Công đoàn trường trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 của Công đoàn Cơ sở trường

Top