Monday, May 01st

Last update08:56:44 PM GMT

Mục tiêu - Nội dung thực tế tốt nghiệp các ngành

  • PDF.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                Biên hòa , ngày     tháng   5 năm 2012

 

MỤC TIÊU – NỘI DUNG THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRUNG HỌC

 

I – MỤC TIÊU :

1 – Mô tả chức năng, nhiệm vụ, tổ chức họat động của các đơn vị y tế nơi học sinh đến thực tập và chức trách của người điều dưỡng tại các tuyến y tế huyện, tỉnh.

2 – Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người Điều dưỡng đa khoa và kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng đã học vào thực tế chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Hòan thiện các kỹ năng tay nghề để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

3 – Thực hiện các kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

II – NỘI DUNG :

1 – Thực hành các kiến thức, kỹ năng đã học của chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng đa khoa vào thực tế chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh. Hòan thiện các kỹ năng tay nghề để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

2 – Nhận định, phát hiện các triệu chứng để chẩn đoán điều dưỡng đối với các bệnh thường gặp ở các khoa lâm sàng nội, ngoại, nhi, nhiễm.

3 – Lập và thực hiện qui trình chăm sóc bệnh nhân đối với bệnh thường gặp tại các khoa lâm sàng nội, ngoại, nhi, nhiễm.

4 – Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng và phụ giúp Bác sĩ trong một số kỹ thuật khám bệnh và điều trị cho bệnh nhân.

5 – Giáo dục sức khỏe: Hướng dẫn và tư vấn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về phòng bệnh, phòng ngừa biến chứng, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng trong và sau điều trị.

6 – Rèn luyện đạo đức người điều dưỡng, tác phong thận trọng, chính xác.

7 – Xây dựng khẩu phần ăn bệnh hợp lý phù hợp với những bệnh thường gặp tại khoa lâm sàng thực tập.

8 – Quản lý điều dưỡng: Tham gia và thực hiện công tác quản lý buồng bệnh, thuốc men, trang thiết bị - dụng cụ y tế và các tài sản khác của khoa phòng. Tìm hiểu cơ cấu, hệ thống tổ chức quản lý điều dưỡng và kinh nghiệm quản lý điều dưỡng của bệnh viện.

                                                                                                    

HIỆU TRƯỞNG

 


UBND TỈNH ĐỒNG NAI                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        Biên hòa , ngày     tháng 5  năm 2012

 

MỤC TIÊU – NỘI DUNG THỰC TẬP, THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA

I – MỤC TIÊU :

1 – Mô tả chức năng, nhiệm vụ, tổ chức họat động của các đơn vị y tế nơi học sinh đến thực tập và chức trách của người Y sĩ tại các tuyến y tế .

2 – Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người Y sĩ đa khoa và kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng đã học vào thực tế chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Hòan thiện các kỹ năng tay nghề để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

3 – Thực hiện các kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

II – NỘI DUNG :

1 – Thực hành các kiến thức, kỹ năng đã học của chương trình đào tạo ngành Y sĩ đa khoa trong thực hành các kỹ thuật chăm sóc người bệnh. Hòan thiện các kỹ năng tay nghề để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

2 – Tiến hành đúng cách hỏi bệnh, các thao tác khám bệnh có trình tự và đúng phương pháp để phát hiện bệnh.

3 – Nhận định, phát hiện các triệu chứng, chẩn đóan, điều trị các bệnh thường gặp ở các khoa lâm sàng nội, ngoại, nhi, nhiễm, sản…

4 – Làm bệnh án đối với các bệnh thường gặp tại các khoa lâm sàng nội, ngoại, nhi, nhiễm, sản.

5 – Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng và phụ giúp Bác sĩ trong một số kỹ thuật khám bệnh và điều trị cho bệnh nhân.

6- Xử lý ban đầu các bệnh cấp cứu và các vết thương thông thường.

7 – Áp dụng Y học cổ truyền đặc biệt là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

8 – Giáo dục sức khỏe: Hướng dẫn và tư vấn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về phòng bệnh, phòng ngừa biến chứng, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng trong và sau điều trị.

9 – Rèn luyện đạo đức người Y sĩ, tác phong thận trọng, chính xác.

10 – Xây dựng khẩu phần ăn bệnh hợp lý phù hợp với những bệnh thường gặp tại khoa lâm sàng thực tập.

11 – Tham gia và thực hiện việc ghi chép, sắp xếp hồ sơ, sổ sách, công tác quản lý buồng bệnh, thuốc men, trang thiết bị - dụng cụ y tế và các tài sản khác của khoa phòng. Tìm hiểu cơ cấu, hệ thống tổ chức quản lý y tế của bệnh viện.

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

CHỈ TIÊU THỰC HÀNH – Y SỸ ĐA KHOA

 

 

 

STT

NỘI DUNG

Trên người bệnh

Ghi chú

 

NỘI KHOA

 

 

01

Khám hô hấp

10

Hàng ngày:

Lấy mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

Quan sát toàn trạng, phân , đờm, chất nôn, nước tiểu… của bệnh nhân.

Chăm sóc bệnh nhân

02

Khám tuần hoàn

10

03

Khám tiêu hóa

10

04

Khám tiết niệu

05

04

Khám thần kinh

05

06

Làm bệnh án

10

 

 

Xem làm

Tự làm

 

 

NGOẠI KHOA

 

 

 

01

Băng và thay băng

05

05

Hàng ngày:

Lấy mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

Quan sát toàn trạng, phân , đờm, chất nôn, nước tiểu… của bệnh nhân.

Chăm sóc bệnh nhân

02

Rạch áp xe các loại

05

02

03

Cố định gãy xương các loại

05

02

04

Cắt hẹp bao qui đầu

01

 

04

Bó bột các loại

5

02

06

Khám sai khớp gãy xương

5

02

07

Làm bệnh án

 

10

 

 

TP ÑAØO TAÏO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                      Biên hòa , ngày     tháng 5     năm 2012

 

MỤC TIÊU – NỘI DUNG THỰC TẬP BỆNH VIỆN

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG

 

I – MỤC TIÊU :

1 – Mô tả chức năng , nhiệm vụ , tổ chức họat động của các đơn vị y tế nơi học sinh đến thực tập và chức trách của người điều dưỡng tại bệnh vin.

2 – Thực hiện chức năng , nhiệm vụ của người Điều dưỡng đa khoa và kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng đã học vào thực tế chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở khám , chữa bệnh . Hòan thiện các kỹ năng tay nghề.

3 – Thực hiện các kỹ năng giao tiếp , truyền thông , tư vấn , giáo dục sức khỏe tại bệnh viện.

II – NỘI DUNG :

1 – Thực hành các kiến thức , kỹ năng đã học của chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng đa khoa vào thực tế chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh . Hòan thiện các kỹ năng tay nghề.

2 – Nhận định , phát hiện các triệu chứng để chẩn đoán điều dưỡng đối với các bệnh thường gặp ở các khoa lâm sàng nội , ngoại , nhi , nhiễm, hồi sức cấp cứu.

3 – Lập và thực hiện qui trình chăm sóc bệnh nhân đối với bệnh thường gặp tại các khoa lâm sàng nội , ngoại , nhi , nhiễm .

4 – Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng và phụ giúp Bác sĩ trong một số kỹ thuật khám bệnh và điều trị cho bệnh nhân .

5 – Giáo dục sức khỏe : Hướng dẫn và tư vấn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về phòng bệnh , phòng ngừa biến chứng , chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng trong và sau điều trị .

6 – Rèn luyện đạo đức người điều dưỡng , tác phong thận trọng , chính xác .

7 – Xây dựng khẩu phần ăn bệnh hợp lý phù hợp với những bệnh thường gặp tại khoa lâm sàng thực tập .

8 – Quản lý điều dưỡng : Tham gia và thực hiện công tác quản lý buồng bệnh , thuốc men , trang thiết bị - dụng cụ y tế và các tài sản khác của khoa phòng . Tìm hiểu cơ cấu , hệ thống tổ chức quản lý điều dưỡng và kinh nghiệm quản lý điều dưỡng của bệnh viện .

                                                                                                  

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   iên hòa , ngày     tháng   5     năm 2012

                

MỤC TIÊU – NỘI DUNG THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

NGÀNH DƯỢC SĨ TRUNG HỌC

I – MỤC TIÊU :

1 – Mô tả chức năng , nhiệm vụ , tổ chức họat động của các đơn vị ( nơi học sinh thực tập ) , chức trách , nhiệm vụ của người Dược sĩ trung học tại các đơn vị đó.

2 – Thực hiện chức trách , nhiệm vụ của người Dược sĩ trung học .

3 – Làm được các kỹ thuật đã học trong chương trình Dược sĩ trung học tại các cơ sở thực tập dưới sự hướng dẫn , giám sát của giáo viên , cán bộ y tế nơi thực tập .

4 – Thực hiện các kỹ năng giao tiếp , truyền thông , tư vấn , giáo dục sức khỏe và sử dụng thuốc an tòan , hợp lý .

II – NỘI DUNG MÔN HỌC :

1 – Thực tập tại các nhà thuốc , hiệu thuốc , đại lý thuốc :

- Tìm hiểu mô hình , tổ chức , chức năng , nhiệm vụ của nhà thuốc , hiệu thuốc , đại lý thuốc .

- Thực tập giới thiệu hướng dẫn sử dụng thuốc , sắp xếp , bảo quản .

- Thực tập cách lập sổ , ghi chép các lọai sổ , biểu mẫu .

- Tìm hiểu danh mục thuốc , hóa chất , dược liệu được phép kinh doanh tại các nhà thuốc , hiệu thuốc .

2– Thực tập tại các khoa Dược bệnh viện :

- Tìm hiểu mô hình tổ chức , chức năng , nhiệm vụ khoa dược trong bệnh viện .

- Thực tập việc sắp xếp , bảo quản , cấp phát , bào chế thuốc .

- Làm được nhiệm vụ tại các khâu công tác của người Dược sĩ trung học .

3– Thực tập tại Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm Tỉnh :

- Tìm hiểu tổ chức , chức năng , nhiệm vụ của Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm .

- Kiến tập và thực tập kỹ thuật , kỹ năng .

 

                                                                           

HIỆU TRƯỞNG                                         

 


UBND TỈNH ĐỒNG NAI                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  Biên hòa , ngày     tháng   5     năm 2012

 

MỤC TIÊU – NỘI DUNG THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

NGÀNH HỘ SINH TRUNG HỌC

 

I – MỤC TIÊU :

1 – Mô tả chức năng , nhiệm vụ , tổ chức họat động của các đơn vị y tế nơi học sinh đến thực tập và chức trách của người Hộ sinh tại các tuyến y tế xã , huyện , tỉnh .

2 – Thực hiện chức năng , nhiệm vụ của người Hộ sinh và kỹ thuật chăm sóc Hộ sinh đã học vào thực tế chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng và tại các cơ sở khám , chữa bệnh , dưới sự hướng dẫn , giám sát của giáo viên .

3 – Thực hiện các kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu ( lập kế họach , theo dõi , giám sát , truyền thông giao tiếp với đồng nghiệp , làm việc nhóm , huy động cộng đồng ) .

4 – Thực hiện các kỹ năng giao tiếp , truyền thông , tư vấn , giáo dục sức khỏe tại cộng đồng và tại các cơ sở khám , chữa bệnh .

II – NỘI DUNG :

1 – Tìm hiểu về chức năng , nhiệm vụ , tổ chức họat động của bệnh viện tuyến tỉnh và chưc trách , nhiệm vụ của người hộ sinh tại các cơ sở thực tập .

2 – Thực hiện chức năng , nhiệm vụ của người hộ sinh tại khoa sản – phụ .

3 – Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc hộ sinh .

4 – Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng nhi khoa .

5 – Ghi chép bệnh án , mẫu biểu chăm sóc điều dưỡng hộ sinh tại khoa lâm sàng thực tập .

6 – Tư vấn , hướng dẫn về SKSS cho người bệnh và gia đình của họ đến khám , chữa bệnh tại bệnh viện .

7 – Tham gia trực tại bệnh viện.

 

 

          HIỆU TRƯỞNG                                                        

 

 

 

 

 

 

   UBND TÆNH ÑOÀNG NAI                                 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG Y TEÁ                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

                                   Bieân hoøa , ngaøy     thaùng   5    naêm 2012

MUÏC TIEÂU – NOÄI DUNG THÖÏC TEÁ TOÁT NGHIEÄP

NGAØNH DÖÔÏC SÓ TRUNG HOÏC TẠI CHỨC

I – MUÏC TIEÂU :

1 – Moâ taû chöùc naêng , nhieäm vuï , toå chöùc hoïat ñoäng cuûa caùc ñôn vò ( nôi hoïc sinh thöïc taäp ) , chöùc traùch , nhieäm vuï cuûa ngöôøi Döôïc só trung hoïc taïi caùc ñôn vò ñoù.

2 – Thöïc hieän chöùc traùch , nhieäm vuï cuûa ngöôøi Döôïc só trung hoïc .

3 – Laøm ñöôïc caùc kyõ thuaät ñaõ hoïc trong chöông trình Döôïc só trung hoïc taïi caùc cô sôû thöïc taäp döôùi söï höôùng daãn , giaùm saùt cuûa giaùo vieân , caùn boä y teá nôi thöïc taäp .

4 – Thöïc hieän caùc kyõ naêng giao tieáp , truyeàn thoâng , tö vaán , giaùo duïc söùc khoûe vaø söû duïng thuoác an toøan , hôïp lyù .

II – NOÄI DUNG MOÂN HOÏC :

1 – Thöïc taäp taïi caùc nhaø thuoác , hieäu thuoác , ñaïi lyù thuoác :

- Tìm hieåu moâ hình , toå chöùc , chöùc naêng , nhieäm vuï cuûa nhaø thuoác , hieäu thuoác , ñaïi lyù thuoác .

- Thöïc taäp giôùi thieäu höôùng daãn söû duïng thuoác , saép xeáp , baûo quaûn .

- Thöïc taäp caùch laäp soå , ghi cheùp caùc loïai soå , bieåu maãu .

- Tìm hieåu danh muïc thuoác , hoùa chaát , döôïc lieäu ñöôïc pheùp kinh doanh taïi caùc nhaø thuoác , hieäu thuoác .

2 – Thöïc taäp taïi caùc khoa Döôïc beänh vieän :

- Tìm hieåu moâ hình toå chöùc , chöùc naêng , nhieäm vuï khoa döôïc trong beänh vieän .

- Thöïc taäp vieäc saép xeáp , baûo quaûn , caáp phaùt , baøo cheá thuoác .

- Laøm ñöôïc nhieäm vuï taïi caùc khaâu coâng taùc cuûa ngöôøi Döôïc só trung hoïc .

                                               

HIỆU TRƯỞNG                                          

 

 


UBND TÆNH ÑOÀNG NAI                                    COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG Y TEÁ                          Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

               Bieân hoøa , ngaøy     thaùng        naêm 2012

 

MUÏC TIEÂU – NOÄI DUNG THỰC TẬP THÖÏC TEÁ CƠ SỞ

NGAØNH DÖÔÏC SÓ TRUNG HOÏC

I – MUÏC TIEÂU :

1 – Moâ taû chöùc naêng, nhieäm v, toå chöùc hoïat ñoäng cuûa Trạm y tế cơ sở và chức trách nhiệm vụ của các nhân viên của Trạm y tếù.

2 – Vận dụng những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp đã học vào thực tế chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

3 – Tham gia công tác dược của tuyến xã trong đó trọng tâm là công tác an toàn, hợp lý trong sử dụng thuốc, hướng dẫn nuôi, trồng và sử dụng cây, con làm thuốc.

4 – Thöïc hieän caùc kyõ naêng giao tieáp, truyeàn thoâng, tö vaán, giaùo duïc söùc khoûe tại cộng đồng.

II – NOÄI DUNG MOÂN HOÏC :

STT

NỘI DUNG MÔN HỌC

 

CHỈ TIÊU TAY NGHỀ

1

Tiếp cận với Trạm Y tế để tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Trạm Y tế cơ sở và chức năng nhiệm vụ của các nhân viên Trạm Y tế.

Mỗi học sinh có 1 bản báo cáo về chức năng nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Trạm Y tế cơ sở và chức trách, nhiệm vụ của các nhân viên Trạm Y tế.

2

Tìm hiểu về mô hình bệnh tật và thực tế sử dụng thuốc của nhân dân trong xã, nơi học sinh thực tập.

Mỗi học sinh có 1 bản báo cáo về mô hình bệnh tật và tình hình sử dụng thuốc của người dân trong xã, đề xuất những vấn đề cần giải quyết.

3

Tham gia xây dựng vườn thuốc nam tại trạm Y tế.

4 lần

4

Tham gia lập kế hoạch cung ứng thuốc tại cộng đồng.

Mỗi học sinh có 1 bản báo cáo về kế hoạch cung ứng thuốc của xã

5

Liệt kê dang mục các loại thuốc, cây, con làm thuốc hiện đang sử dụng tại Trạm Y tế.

Mỗi học sinh có 1 bản danh mục.

6

Thực hiện các hoạt động truyền thông – Giáo dục sức khỏe.

2 lần

7

Thực hiện một số kỹ năng cơ bản của người Dược sĩ trung học tại cơ sở Y tế tuyến xã.

Học sinh thực hiện kỹ năng cơ bản của người dược sĩ trung học tại cơ sở Y tế xã.

8

Tham gia các chương trình y tế tại địa phương.

2 lần

9

Ghi chép hồ sơ sức khỏe và biểu mẫu sổ sách tại Trạm y tế.

5 lần

10

Tư vấn hướng dẫn người bệnh và người nhà của họ khi đến khám, chữa bệnh tại trạm y tế về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

2 lần

 

HIỆU TRƯỞNG                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                          Biên Hòa , ngày     tháng 5 năm 2012

 

MỤC TIÊU – NỘI DUNG THỰC TẬP, THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

NGAØNH KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ TRỊ LIỆU/PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

I – MỤC TIÊU: 

1. Mô tả được chức năng, nhiệm vụ tổ chức hoạt động của đơn vị y tế nơi học sinh đến thực tập và trách nhiệm, nhiệm vụ của người Kỹ thuật viên VLTL/PHCN tại đơn vị.

2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người Kỹ thuật viên VLTL/PHCN vào thực tế chăm sóc cho người bệnh, người tàn tật dưới sự giúp đỡ hướng dẫn của giáo viên nhà trường và giáo viên thỉnh giảng của các cơ sở thực tập.

3. Thực hiện được các kỹ thuật lượng giá: thử cơ, đo tầm hoạt động khớp, đo chu vi, chiều dài chi, thử cảm giác, thử phản xạ, đo chu vi lồng ngực, lượng giá dáng bộ lượng giá dáng đi, lượng giá chức năng sinh hoạt hàng ngày.

4. Xác định, lựa chọn kỹ thuật, lập và thực hiện kế hoạch trị liệu bằng VLTL/PHCN thích hợp với từng người bệnh và người tàn tật.

5. Thực hiện kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp với người bệnh và gia đình người bệnh. Tư vấn, giáo dục sức khoẻ tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

6. Rèn luyện tác phong nhiệt tình, cởi mở, cẩn thận và trung thực của người Kỹ thuật viên VLTL/PHCN.

II – NỘI DUNG:

Thực hành các kiến thức, kỹ năng đã học của chương trình đào tạo Kỹ thuật viên VLTL/PHCN vào thực tế tại khoa VLTL/PHCN và các khoa lâm sàng của bệnh viện. Hoàn thiện kỹ năng tay nghề để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG


NỘI QUY ĐI THỰC TẬP – THỰC TẾ CỦA HỌC SINH

 

 

1 – Học sinh chịu sự quản lý trực tiếp và chấp hành sự phân công của cơ sở thực tập – thực tế .

2 – Không được phép tự ý đổi địa điểm thực tập , nghỉ phải làm đơn xin phép và được sự chấp thuận của cơ sở thực tập .

3 – Đảm bảo đủ thời gian và hòan thành nội dung yêu cầu của đợt đi thực tập – thực tế . Nếu vắng có lý do chính đáng hoặc không có lý do mà quá thời gian qui định coi như không hòan thành đợt đi thực tập , thực tế .

4 – Học tập nghiêm túc , ghi chép đầy đủ vào sổ thực tập – thực tế . Mỗi đợt chuyển nơi thực tập và cuối đợt thực tế phải trình sổ thực tập – thực tế và xin ý kiến nhận xét của của cơ sở về 2 mặt đạo đức và chuyên môn và nộp về cho nhà trường .

5 – Tổng kết đợt thực tập – thực tế , mỗi nhóm làm bản báo cáo , biên bản sinh họat .

 

BẢNG THANG ĐIỂM THỰC TẾ – THỰC TẬP

 

Chuyên môn : 6 mức độ

- Xuất sắc :               9 – 10 điểm

- Giỏi :                     8 điểm

- Khá :                     7 điểm

-Trung bình kh :      6   điểm

- Trung bình :          5 điểm

- Kém :            dưới 5 điểm

 

                                     HIỆU TRƯỞNG                                                          

 


Newer news items:
Older news items:

You are here Tin tức - Thông báo Thông báo Mục tiêu - Nội dung thực tế tốt nghiệp các ngành