Khoa Dược

Bộ môn Bào chế - Công nghệ dược

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân của tỉnh Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận trong khu vực ngày một cao, đòi hỏi việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế nói chung, Dược sỹ nói riêng là một vấn đề cần thiết ngày càng được nhà nước quan tâm đầu tư đúng mức.

Xuất phát từ nhu cầu nguồn nhân lực Dược sỹ, bộ môn Bào chế - Bảo quản thuốc Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai được thành lập từ năm 2012 đến nay, gồm có 3 thành viên với trình độ đại học và sau đại học. Là bộ môn trực thuộc Khoa Dược trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai với chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình đề cương chi tiết đã được phê duyệt của Hội đồng đào tạo nhà trường.

2. Chức năng nhiệm vụ                   

Thuốc, hóa dược, dụng cụ - trang thiết bị y tế là phương tiện vật chất không thể thiếu được trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người.Chất lượng thuốc, hóa dược, dụng cụ - trang thiết bị y tế tốt hay xấu đều có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người và tài sản xã hội.

 Mục đích của công tác bào chế -bảo quản thuốc nhằm sản xuất và bảo đảm chất lượng thuốc hóa dược, dụng cụ - trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Công tác bào chế- bảo quản thuốc, hóa dược, dụng cụ - trang thiết bị y tế không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội của một quốc gia.

 Với những lý do đã nêu trên, công tác bào chế- bảo quản thuốc hóa dược, dụng cụ - trang thiết bị y tế được đặt ra như là một nhiệm vụ không thể thiếu được đối với những người làm công tác Dược. Để thực hiện nhiệm vụ trên, người cán bộ làm công tác Dược cần phải có những kiến thức cơ bản về công tác bào chế - quản lý tồn trữ thuốc, hóa dược, dụng cụ - trang thiết bị y tế

Bộ môn Bào chế - Bảo quản thuốc chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc ngành Dược bao gồm: Bào chế, Bảo quản thuốc, Quản lý tồn trữ thuốc cho các đối tượng: Cao đẳng hệ chính qui và hệ liên thông, trung cấp hệ chính qui, hệ liên thông và vừa học vừa làm.

Với các học phần trên sẽ giúp cho sinh viên có những kiến thức và kĩ năng cơ bản để bào chế các dạng thuốc thông dụng và cải tiến bằng qui trình và thiết bị công nghệ thích hợp đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra, còn giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản về qui trình bảo quản, quản lý tồn trữ thuốc và trang thiết bị, nội dung về GSP.

3. Kết quả đạt được.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của nhà trường, bộ môn Bào chế- Bảo quản thuốc ngày càng được nâng cao về trình độ và năng lực chuyên môn. Bản thân mỗi giáo viên luôn phấn đấu là một tấm gương tự học và sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng tập thể bộ môn nói riêng, nhà trường nói chung ngày một vững mạnh

- Bộ môn được Nhà trường trao tặng giấy khen  “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ” năm 2014.

- Các giảng viên của bộ môn đều đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường.

- 01 giảng viên đạt giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc năm 2012. 

- 01 giảng viên được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về thành tích “Xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009-2010”.

- 01 giảng viên đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm 2011.

Top