Khoa

Xuất phát từ Trường Tá viên Điều dưỡng từ trước 1975, ngày 07.10. 1977 trường Trung cấp Y tế Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập và đến ngày 01.02. 2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp thành lập Trường Cao đẳng Y tế

Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học

Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được xem là một trong những khoa lớn của nhà trường, quá trình hình thành và phát triển của khoa gắn liền với sự hình thành và phát triển nhà trường. Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập dựa trên nền tảng của bộ môn Điều dưỡng đã được hình thành và phát triển qua 40 năm đào tạo nguồn nhân lực y tế trong và ngoài tỉnh.

Khoa Khoa học Cơ bản

Từ một tổ bộ môn bổ trợ hình thành vào 1991, đến nay, Khoa Khoa học cơ bản đã phát triển thành một khoa độc lập, với đội ngũ giảng viên đông đảo về số lượng, vững mạnh về chuyên môn, tận tâm với nghề nghiệp

Khoa Y

Chức năng: Giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Y học cơ sở cho các ngành học, cấp học trong chương trình đào tạo. Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo của từng môn học được giao, đảm bảo thời gian, chất lượng và phối hợp chặt chẽ với các phòng, bộ môn trong trường về công tác đào tạo và các hoạt động chính quyền, đoàn thể khác....

Khoa Dược

Bộ môn bào chế - bảo quản thuốc, bộ môn hóa phân tích - Kiểm nghiệm - Dược liệu, bộ môn Hóa dược Dược lý - Kinh tế dược

Xuất phát từ Trường Tá viên Điều dưỡng từ trước 1975, ngày 07/10/1977 trường Trung cấp Y tế Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập và đến ngày 01/02/2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp thành lập Trường Cao đẳng Y tế. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển vượt nhiều khó khăn, gian khổ đến nay Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai có nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp giáo dục đào tạo cán bộ y tế góp phần phục vụ chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân trong Tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận.

Xuyên suốt sự nghiệp đào tạo của mình luôn lấy mục tiêu chính để đề ra sứ mạng phát triển chung của toàn trường trong quá khứ, hiện tại và tương lai là: đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ y tế đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo hướng ngày càng hiện đại.

Top