Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học

Bộ môn Điều dưỡng

1. Đặc điểm Bộ môn Điều dưỡng

- Bộ môn Điều dưỡng là một trong những Bộ môn chủ đạo của Nhà trường. Bộ môn đã hoạt động cùng với sự ra đời và phát triển của chuyên ngành Điều dưỡng cho đến nay liên tục 30 năm. Sự ra đời của Bộ môn Điều dưỡng trong những ngày mới thành lập chỉ có khoảng 8 giáo viên với trình độ trung cấp. Công tác chính của Bộ môn là tham gia công tác giảng dạy, đào tạo đội ngũ Điều dưỡng có trình độ trung cấp cho tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số tỉnh lân cận. Cho đến nay, cùng với sự phát triển của Nhà trường, từ trường Trung cấp Y tế thành trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, thì hoạt động của Bộ môn cũng thay đổi và phát triển để đáp ứng với mục tiêu đào tạo của Nhà trường. 

- Bộ môn Điều dưỡng có 4 phòng thực hành, trong đó có 01 phòng thực hành tiền lâm sàng với đầy đủ mô hình người bệnh đa năng, mô hình chuyên dụng cho các kỹ thuật điều dưỡng, mô hình điện tử và các trang thiết bị, máy móc phương tiện giảng dạy hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giáo viên và học tập của HSSV. Ngoài ra, sinh viên chuyên ngành Điều dưỡng còn được thực hành lâm sàng tại các Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh, tuyến Huyện, Trung tâm y tế và Trạm y tế phường, xã. 

2. Chức năng:

-  Đào tạo Điều dưỡng trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên về chăm sóc người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các chuyên ngành khác.

-  Bồi dưỡng đào tạo liên tục chuyên ngành điều dưỡng cho các bệnh viện và các trung tâm y tế.

-  Phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban, Bộ môn toàn trường trong công tác đào tạo và hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

-  Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao, đảm bảo thời gian, chất lượng giảng dạy.      

3. Nhiệm vụ:

3.1  Đào tạo:

-  Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và quản lý học sinh sinh viên.

-  Tham gia xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo.

- Biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, thực hành, bảng kiểm thực hành và lượng giá sinh viên, học sinh.

-  Xây dựng bảng chỉ tiêu tay nghề thực hành bệnh viện cho các đối tượng đào tạo.

-  Xây dựng các video clip kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản phục vụ cho giảng dạy.

-  Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng.

-   Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên khách quan, chính xác.

3.2  Nghiên cứu khoa học

Tham gia công tác Nghiên cứu khoa học (Tập thể và cá nhân) hàng năm.

3.3  Cải tiến trang thiết bị dạy học

Bộ môn tích cực cải tiến một số mô hình học tập, thực tập phù hợp với nhu cầu thực hành của học sinh, sinh viên đạt hiệu quả chất lượng đào tạo.

4. Thành tích đạt được

- Tạo được sự tín nhiệm của các Bệnh viện, Cơ sở Y tế trong việc tham gia đào tạo và cung ứng  nhiều nhân lực điều dưỡng.

- Tập thể Bộ môn nhiều năm liền được tặng bằng khen của UBND Tỉnh: “ Tập thể lao động xuất sắc” và đạt danh hiệu : “Tập thể Lao động tiên tiến” tại cơ sở.

- 02 giảng viên được tặng bằng khen của UBND Tỉnh.

- 03 giảng viên đạt danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở hàng năm.

- 01 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Toàn quốc.

- 02 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp khu vực phía Nam.

- 06 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Trường. 

Top