Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học

Bộ môn Xét nghiệm

Bộ môn Xét nghiệm trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai được thành lập cùng với sự phát triển của nhà trường. Công tác chính của bộ môn là giảng dạy các lớp xét nghiệm trình độ cao đẳng, trung cấp và bồi dưỡng kỹ thuật viên xét nghiệm. Ngoài ra còn giảng dạy các môn Hóa sinh và Vi ký sinh cho các khối lớp Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Vật lý trị liệu và Y sĩ.  Bộ môn có các phòng thực hành Huyết học, Hóa sinh, Ký sinh trùng, Vi trùng và Phòng xét nghiệm tại phòng khám đa khoa của trường.

Các phòng thực hành Xét nghiệm có đầy đủ các trang thiết bị xét nghiệm tự động và bán tự động như máy huyết học tự động và bán tự động, sinh hóa tự động và bán tự động, miễn dịch tự động và bán tự động, máy đông máu, tủ cấy vi sinh an toàn sinh học, và các thiết bị cần thiết nhằm giảng dạy cho học sinh sinh viên theo hướng hiện đại và hiệu quả.

Sau khi học tập thực hành tại trường, học sinh sinh viên được thực hành tại khoa xét nghiệm các bệnh viên lớn trong tỉnh như bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bệnh viện đa khoa Thống Nhất, bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, các bệnh viện  và cơ sở y tế khác giúp học sinh sinh viên có đầy đủ kiến thức và thành thạo các kỹ năng xét nghiệm sau khi tốt nghiệp.

2. Chức năng nhiệm vụ.

Bộ môn Xét nghiệm có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, phối hợp các phòng chức năng, các bộ môn khác trong nhà trường thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do nhà trường phân công.

Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và quản lý học sinh sinh viên các lớp xét nghiệm trình độ Cao đẳng, Trung cấp và bồi dưỡng kỹ thuật viên xét nghiệm. Tham gia giảng dạy các môn Hóa sinh và Vi ký sinh cho các khối lớp Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Y sĩ, Phục hồi Chức năng - Y học Cổ truyền.

Tham gia xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo; biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, thực hành, bảng kiểm thực hành và lượng giá sinh viên, học sinh; xây dựng bảng chỉ tiêu tay nghề thực hành bệnh viện cho từng khóa đào tạo; đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên khách quan và chính xác.

3. Kết quả đạt được.

Bộ môn đã đào tạo chính quy dài hạn được 03 khóa cử nhân cao đẳng chuyên ngành Xét nghiệm, 02 khóa trung cấp xét nghiệm và 02 khóa bồi dưỡng kỹ thuật viên xét nghiệm, học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp tạo được sự tín nhiệm của các bệnh viện, cơ sở Y tế trong tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận. 

Tập thể Bộ môn Xét nghiệm được Hiệu trưởng trường cao đẳng Y tế Đồng Nai tặng giấy khen “Tập thể lao động tiên tiến”.

Các giảng viên của bộ môn đều đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường và có 01 giảng viên được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Top