Khoa Dược

Bộ môn Dược liệu - Kiểm nghiệm thuốc

Bộ môn Dược liệu - Kiểm nghiệm thuốc là bộ môn trực thuộc Khoa Dược, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Bộ môn có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình đề cương chi tiết đã được phê duyệt của Hội đồng đào tạo nhà trường về các môn học: Hóa phân tích, Kiểm nghiệm thuốc, Thực vật và Dược liệu. Tham gia các hoạt động tư vấn về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn trong các buổi sinh hoạt chuyên đề với HSSV. Phân công và  quản lý giảng viên của bộ môn và tham gia giáo dục rèn luyện tác phong HSSV.

Hiện tại bộ môn có tổng cộng 06 giảng viên có trình độ đại học và sau đại học. Ngoài ra bộ môn còn mời thêm các giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao tại Khoa Dược các bệnh viện, trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm tỉnh Đồng Nai để hướng dẫn các em HSSV khi đi thực tế tốt nghiệp.

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Hoạt động giảng dạy

* Các môn học được phân công giảng dạy:

- Hoá phân tích 1, Hoá phân tích 2, Kiểm nghiệm thuốc, Thực vật dược và Dược liệu cho khối trung cấp chính qui và hệ vừa làm vừa học;

- Hoá phân tích, Kiểm nghiệm thuốc, Thực vật và viết đọc tên thuốc, Dược liệu cho hệ đào tạo cao đẳng dược chính qui và liên thông.

* Chương trình đào tạo và giáo trình, đề cương chi tiết các môn học:

- Góp ý xây dựng chương trình chi tiết cho các môn học được phân công.

- Đề xuất nội dung và xây dựng chương trình chi tiết các môn học. Biên soạn và biên soạn lại các giáo trình, hàng năm cập nhật kiến thức mới cho phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển chung của nhà trường. 

* Kiểm tra và đánh giá:

- Tổ chức xây dựng bộ câu hỏi phục vụ đánh giá kết quả học tập của HSSV một cách thường xuyên và cập nhật để từng bước hình thành ngân hàng câu hỏi thi có chất lượng.

- Đảm bảo được các nội dung đánh giá phù hợp với nội dung giảng dạy và phân loại được HSSV.

- Tổ chức đánh giá HSSV theo đúng yêu cầu đã đăng ký trong chương trình chi tiết và các qui chế đào tạo.

- Quản lý và lưu trữ kết quả học tập của HSSV.

* Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo:

- Thống nhất nội dung các bài giảng với giảng viên trong bộ môn.

- Đẩy mạnh triển khai áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, có tổng kết rút kinh nghiệm trong bộ môn.

- Theo dõi tiến độ giảng dạy, phân công giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế và năng lực của các giảng viên. 

- Theo dõi việc học tập của HSSV theo đúng các qui định của nhà trường và qui chế đào tạo.

1.2. Quản lý phòng thực tập, máy móc, trang thiết bị

- Phân công giảng viên phụ trách, quản lý tốt các phòng thực hành.

- Hàng năm lên kế hoạch dự trù hóa chất, trang thiết bị, máy móc đáp ứng cho học tập và nghiên cứu của bộ môn.

- Sử dụng hiệu quả các máy móc, trang thiết bị phù hợp với đặc điểm tình hình của bộ môn, tránh để lãng phí.

- Có kế hoạch bảo trì, tập huấn cho giảng viên sử dụng các máy móc trang thiết bị phục vụ đào tạo.

1.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- 100% giảng viên trong khoa đều đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm.

- Các đề tài khoa học cấp trường và đều được Hội đồng khoa học nhà trường đánh giá đạt cấp cơ sở.

+ Năm 2014, thực hiện đề tài: “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị máy móc, hóa chất, dụng cụ thực hành tại Khoa Dược trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai từ năm 2010 đến 2014”.

+ Năm 2015, thực hiện đề tài: “Khảo sát thực trạng về mức độ hài lòng của sinh viên Cao đẳng chính quy ngành Dược năm thứ III đối với môn Thực hành dược liệu”

+ Năm 2016, thực hiện đề tài: “Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập tín chỉ của sinh viên năm nhất tại trường Cao Đẳng Y tế Đồng Nai năm học 2015-2016”

2. Kết quả đạt được.

- Hàng năm bộ môn Hóa phân tích – Kiểm nghiệm – Dược liệu đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Bộ môn được trao tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2016.

- Các giảng viên của bộ môn đều đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường, 1 giảng viên đạt giải 3 cấp toàn quốc. 

- 01 giảng viên đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm 2015.

- 01 giảng viên được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về thành tích “Xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2016”; 01 giảng viên được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về thành tích đạt giải 3 “giáo viên dạy giỏi” cấp toàn quốc năm 2015.

Top