Khoa Dược

Giới thiệu các phòng thực tập khoa Dược

Chào mừng các bạn đến với khoa Dược.

Khoa Dược gồm 03 bộ môn:

  1. Bộ môn bào chế công nghệ Dược
  2. Bộ môn Dược lý - Quản lý Dược
  3. Bộ môn Dược liệu - Kiểm nghiệm thuốc

Với 08 phòng thực tập :

  1. Phòng thực tập thực vật Dược liệu 1, 2.
  2. Phòng thực hành thực tập bào chế 1, 2.
  3. Phòng thực hành thực tập Hóa dược 1, 2.
  4. Phòng thực tập phân tích kiểm nghiệm 1, 2.

Với đội ngũ giảng viên Trưởng Phó Khoa nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ giảng viên khoa Dược trẻ trung năng động, nhiều sáng tạo trong giảng dạy lý thuyết và các giờ thực hành.

Phòng thực tập thực vật Dược liệu

Phòng thực hành thực tập bào chế

Phòng thực hành thực tập Hóa dược

Phòng thực tập phân tích kiểm nghiệm

 

Top