Khoa Khoa học Cơ bản

Khoa Khoa học Cơ bản

Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai, tọa lạc tại khu phố 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trải qua 40 năm hình thành và phát triển từ Trường Trung cấp Y tế Đồng Nai được thành lập ngày 07-10-1977 đã được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai ngày 01- 02- 2007. Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai là nơi đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

Từ một tổ bộ môn bổ trợ hình thành vào năm 1991, đến nay, Khoa Khoa học cơ bản đã phát triển thành một khoa độc lập, với đội ngũ giảng viên đông đảo về số lượng, vững mạnh về chuyên môn, tận tâm với nghề nghiệp. Khoa khoa học cơ bản bao gồm 4 bộ môn:  Bộ môn Chính trị - Pháp luật, bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng, bộ môn Ngoại ngữ - Tin Học, bộ môn Khoa học tự nhiên. Khoa chịu trách nhiệm chính là giảng dạy, trang bị các kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học, chính trị, pháp luật, vật lý, sinh học, hóa học, thể dục, quốc phòng… cho tất cả học sinh sinh viên toàn trường theo quy chế của Bộ giáo dục đào tạo.

Khoa khoa học cơ bản, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự giúp đỡ, hợp tác của Phòng, Khoa, Bộ môn sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể các thế hệ giảng viên và giáo viên, Khoa khoa học cơ bản đã có bước chuyển mình về cả lượng và chất, đạt được những thành tựu quan trọng trên các mặt chủ yếu sau:

Thứ nhất, công tác đào tạo không ngừng phát triển

Trong những năm qua, khoa khoa học cơ bản không ngừng lớn mạnh về quy mô và chất lượng đào tạo. Ngay từ những năm học đầu tiên sau khi thành lập, Khoa đã tích cực nghiên cứu biên soạn giáo trình, bài giảng, đề cương chuẩn bị đội ngũ giảng viên và nhận nhiệm vụ đào tạo các môn cơ bản.

Thứ hai, đội ngũ giảng viên, giáo viên lớn mạnh nhanh chóng về mọi mặt

Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên, đóng vai trò quyết định đến chất lượng đào tạo và phát triển của một trường Cao đẳng. Những năm qua, Khoa khoa học cơ bản đã tích cực, chủ động thực hiện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh việc giảng viên trong độ tuổi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy, đến nay hầu hết giảng viên trong khoa đạt trình độ sau đại học mà cụ thể khoa có 14/19 cán bộ giảng viên đạt trình độ thạc sĩ trong đó có 2 giảng viên đang theo học các lớp sau đại học. Đội ngũ giảng viên không ngừng tự học hỏi, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các lớp tập huấn, lớp học ngắn hạn, lớp lý luận chính trị đến nay đã có 3/19 giảng viên đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị, 100% giảng viên Khoa đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, công tác phát triển Đảng cũng được chú trọng Khoa có 7/19 giảng viên là Đảng viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Thứ ba, công tác nghiên cứu khoa học có những bứt phá mạnh mẽ

 Hằng năm, cán bộ, giảng viên trong Khoa thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Cán bộ, giảng viên của Khoa cũng đăng tải nhiều bài viết trên các tạp chí như: Tạp chí lý luận Khoa học Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạp chí giáo dục và xã hội, tạp chí khoa học và đời sống, tạp tuy số lượng còn hạn chế nhưng cũng thể hiện quyết tâm của Khoa trong công tác nghiên cứu khoa học. Một số bài viết của các thầy cô đã được đăng như: 1. Kết hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, y đức cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai”, Tạp chi Giáo dục và xã hội, số 60 (121), tr.67 -71; 2. Hiệu quả của chương trình lồng ghép phòng, chống bạo lực giới trong môn pháp luật ở trường CĐ Y tế Đồng Nai” Tạp chi Giáo dục và xã hội, số 62 (123), tr.102 – 105; 3. Phát huy vai trò của Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai trong các phong trào tình nguyện để sinh viên rèn luyện đạo đức tốt”, Tạp chí Khoa học và đời sống, số 20/2016, tr.34 &37.

  Thứ tư, công tác tổ chức quản lý đơn vị không ngừng đổi mới

 Để Khoa ngày càng lớn mạnh cả về chất lẫn về lượng, Ban lãnh đạo Khoa luôn chú trọng tổ chức công việc và tổ chức nhân sự trong Khoa. Khoa từng bước ứng dụng mô hình quản lý hiện đại dựa trên quan điểm hệ thống trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể của Khoa và điều hành mọi hoạt động của Khoa và sử dụng mô hình quản lý dự án trong quá trình thực hiện các mảng công việc quan trong như: kế hoạch biên soạn đề cương chi tiết cho các học phần tín chỉ cho các môn, biên soạn ngân hàng câu hỏi khách quan để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn. Về tổ chức nhân sự, thống nhất tư tưởng, quan điểm và hành động trong Ban lãnh đạo Khoa, sử dụng quan điểm hệ thống trong quản lý nhân sự, chú ý đến việc khai thác tính tích cực trong sự tương tác giữa các thành viên trong các bộ môn thuộc Khoa, phát huy thế mạnh của cá nhân: đúng người đúng việc và từng bước xây dưng văn hóa tổ chức mới, với các giá trị cốt lõi là: 1) chất lượng 2) tính chuyên nghiệp  3) tinh thần tập thể. Cơ cấu tổ chức Khoa hợp lý, hiệu quả trong quản lý, bao gồm Trưởng Khoa, Phó Khoa, các bộ môn để có thể đảm nhận và hỗ trợ tốt cho nhau trong việc quản lý và tổ chức giảng dạy và thực hiện các công tác khác. Công đoàn bộ phận khoa thực sự trở thành "tổ ấm" của các công đoàn viên, với nhiều hoạt động toàn diện, chăm lo cho các thành viên trong Khoa.

Thứ năm, các phong trào, hoạt động trong Khoa ngày càng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức tổ chức

Là một bộ phận nằm trong một chỉnh thể lớn - Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai, Khoa khoa học cơ bản luôn động viên, khích lệ các em sinh viên tham gia đầy đủ các phong trào của Đoàn Trường như phong trào Hội thao, Phong trào tình nguyện, Hội diễn văn nghệ chào mừng các dịp lễ lớn,… Bên cạnh đó, khoa khoa học cơ bản liên tục tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích tạo sân chơi lành mạnh giúp các em bồi dưỡng tinh thần và củng cố kiến thức như chương trình vui học - với hình thức như cuộc thi Rung chuông vàng Khoa cũng đã từng tạo tiếng vang lớn với sự hưởng ứng nhiệt liệt của sinh viên toàn trường. Hội thi Olympic chính trị, thanh niên đồng hành cùng pháp luật, luật an toàn giao thông, giáo dục quốc phòng…..được thực hiện với sự kết hợp giữa đoàn trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai với các trường bạn cũng đã mang lại một thành công mới trong phong trào cho sinh viên. Có thể thấy rằng những thành tựu đạt trên cho thấy sự phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ giảng viên Khoa khoa học cơ bản. Với sự đoàn kết và lao động nhiệt thành, nghiêm túc, cùng với những nền tảng của những năm đầu, chắc chắn một điều rằng chặng đường phát triển tiếp theo hứa hẹn mang lại nhiều thành công, nhiều bất ngờ hơn nữa.

Trưởng Khoa: ThS. Trần Hạnh

Phó Khoa: ThS. Bùi Thị Thanh Thảo

Top