Tin hoạt động

Học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

26 Tháng Tám 2022 03:52 CH

Sáng ngày 26 tháng 08 năm 2022, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tổ chức “Học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022” cho toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong trường.

Đ/c Nguyễn Lương Thao – Phó Bí thư Đảng bộ Trường – Phó Hiệu trường Trường CĐ Y tế Đồng Nai phát biểu khai mạc Lớp học

Lớp học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của Tỉnh Đồng Nai; các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2022 – 2023 để vận dụng sáng tạo, phù hợp cho công tác giảng dạy năm học mới.

Lớp học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

Đ/c Nguyễn Lương Thao – Phó Bí thư Đảng bộ Trường – Báo cáo viên các chuyên đề

Sau khi tham gia lớp học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022, cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên viết bài thu hoạch cá nhân thể hiện được nhận thức của cá nhân về các vấn đề được bồi dưỡng, học tập và liên hệ với bản thân, vận dụng vào công việc của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học mới 2022 – 2023./. (ThS. Trần Hạnh – Trường CĐ Y tế Đồng Nai)

Buổi chiều cùng ngày, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cho toàn thể giảng viên và cán bộ viên chức trong trường với chủ đề "Một số nội dung về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp" do ThS. Nguyễn Thị Thanh Tình - Chủ nhiệm Bộ môn KHTN thuộc Khoa KHCB trình bày, nhằm đưa ra phương hướng thúc đẩy quá trình số hóa dữ liệu, tài liệu, cũng như hòa mình cùng quốc gia chuyển đổi số trong việc quản lý trong giảng dạy tại trường.

 

Top