Tin hoạt động

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai họp Hội đồng trường (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

16 Tháng Mười Hai 2022 02:17 CH

Sáng ngày16 tháng 12 năm 2022, tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, phiên họp của Hội đồng trường (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã được tổ chức dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch Hội đồng trường. Phiên họp nhằm thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng trường năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 và thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng của Nhà trường.

Sau phần khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Phước Đức – Thư ký Hội đồng đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng trường. Các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận trên cơ sở Kế hoạch hoạt động toàn khóa và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐT các thành viên đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo và nhất trí thông qua sau khi hoàn thiện theo ý kiến của HĐT.

Các thành viên Hội đồng trường đều đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và điều chỉnh kế hoạch kịp thời và đã tạo điều kiện cho Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận trực thuộc phát huy được thế chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đã nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế, của từng thành viên Hội đồng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình trong thời gian qua.

Hội đồng cũng đã thống nhất 08 nhóm nội dung quan trọng trong kế hoạch hoạt động năm 2023 của Nhà trường như:

1. Tăng cường rà soát, bảo trì, sửa chữa, bổ sung mô hình, trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu, định hướng trường chất lượng cao.

2. Rà soát điều chỉnh, đầu tư và tích hợp phần mềm quản lý đào tạo, từng bước thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong đào tạo và quản lý của Nhà trường.

3. Tăng cường ký kết hợp tác với các tổ chức đào tạo, các trường trong nước và quốc tế từng bước thực hiện kế hoạch tiếp cận, tiếp nhận, chuyển giao, trao đổi giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học, chương trình đào tạo.

4. Xây dựng đề án, kế hoạch tuyển sinh và định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp, tăng cường xây dựng, ban hành và tổ chức đào tạo các chương trình ngắn hạn như đào tạo liên tục, cập nhận kiến thức…

5. Tiếp tục quy hoạch, đào tạo, bổ sung đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển và chất lượng đào tạo cũng như hội nhập.

6. Hoàn thiện đề án đầu tư trung tâm mô phỏng trình UBND tỉnh Đồng Nai xin chủ trương.

7. Tự rà soát, đánh giá, chấm điểm theo bộ tiêu chí trường chất lượng cao để đánh giá năng lực và định hướng hoàn thiện đề án trường chất lượng cao trong thời gian tới.

8. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa, mở rộng loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS Nguyễn Hồng Quang đề nghị ban thư ký tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên của Hội đồng và hoàn thiện báo cáo và ban hành Nghị quyết triển khai đến Ban giám hiệu, các đoàn thể và các bộ phận thực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện.

TS. Nguyễn Hồng Quang cũng đề nghị từng thành viên Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phát huy cao độ cùng tập thể Hội đồng theo dõi, giám sát hoạt động của HĐT và Nhà trường trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.

Cuối phiên họp, HĐT đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết phiên họp với sự nhất trí của 100% thành viên tham dự.

Sau 3 giờ làm việc liên tục với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Phiên họp của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành các nội dung theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

H2Q

Top