Phòng khám đa khoa

Kế hoạch về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid-19

TRƯỜNG CĐ Y TẾ ĐỒNG NAI

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

- Căn cứ Công văn số 6301/BYT-KCB ngày 16/11/2020 của Bộ Y tế về kê khai thông tin TYT, phòng khám cho việc đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch.

- Thực hiện công văn số 14828/UBND-KGVX ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid- 19.

- Công văn 8037/SYT-NV ngày 09/12/2020 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phòng khám Đa khoa trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Tiếp đón, phân loại, sàng lọc người đến khám

- Bố trí bàn tiếp nhận và phân loại người đến khám ngay tại cửa Phòng khám.

- Thực hiện sàng lọc người bệnh có biểu hiện bệnh đường hô hấp và yếu tố dịch tễ cho 100% người đến khám bệnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra người bệnh và người nhà đi cùng thực hiện khai báo y tế điện tử.

- Người bệnh và người nhà đi cùng được yêu cầu mang khẩu trang trong suốt quá trình khám chữa bệnh.

- Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh cho tất cả người bệnh và người nhà đi cùng trước khi bước vào Phòng khám.

- Bệnh nhân có thể hẹn lịch khám qua điện thoại để hạn chế tập trung đông người tại Phòng khám.

- Bố trí phòng cách ly case nghi ngờ và báo cáo trạm Y tế phường Tân Biên hoặc trung tâm Y tế Biên Hòa để được xử trí theo quy định.

2. Quy trình khám chữa bệnh

- 100% nhân viên tại khu vực có tiếp xúc người bệnh đều đeo khẩu trang đúng quy định.

- Đảm bảo khoảng cách tiếp xúc giữa nhân viên y tế và người bệnh tối thiểu 1m khi ngồi trao đổi.

- Nhân viên y tế phải rửa tay đúng tiêu chuẩn trước và sau khi tiếp xúc với người bệnh và bất cứ khi nào thấy nghi ngờ.

- Mỗi buồng khám đều có bồn rửa tay và xà phòng ngay tại bồn.

- Phòng khám mở cửa thông gió tự nhiên ít nhất 2 mặt, mở máy hút gió hoặc quạt thông gió ra ngoài.

3. Công tác vệ sinh khử khuẩn

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại cửa ra vào phòng khám và các vị trí thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn…

- Thực hiện vệ  sinh bề mặt thường xuyên tiếp xúc theo quy định ít nhất 1 lần/buổi trong thời gian dịch bệnh và 1 lần/ngày ngoài thời điểm dịch.

- Phòng vệ sinh cho khu khám bệnh riêng và nam, nữ riêng. Lau nhà vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn 1 lần/ ngày.

4. Các công tác khác:

- Dán áp phích, băng rôn thông báo mọi người tuân thủ quy tắc 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

- Tham dự các khóa tấp huấn về công tác phòng chống dịch do cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức.

- Tập huấn cho nhân viên tại phòng khám về quy trình xử trí ban đầu cho người bệnh đến khám có biểu hiện suy hô hấp, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh.

- Nhân viên tại phòng khám tự theo dõi và báo cáo ngay cho người phụ trách phòng khám khi có biểu hiện nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp.

- Nhân viên được khám sàng lọc ngay, nếu có triệu chứng nghi ngờ và yếu tố dịch tễ thì xử lý như case bệnh nghi ngờ, nếu không có triệu chứng nghi ngờ và yếu tố dịch tễ thì theo dõi tại nhà cho đến khi ổn định.

- Trang bị bình oxy, mặt nạ, dây thở, máy đo SpO2…đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

- Dự trữ đủ khẩu trang y tế, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, hóa chất khử khuẩn, thuốc hạ sốt đủ để dùng trong ít nhất 03 tuần.      

Trên đây là kế hoạch tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Phòng khám Đa khoa trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Đề nghị nhân viên tại phòng khám, bệnh nhân và thân nhân đến khám chữa bệnh tại phòng khám, HSSV trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (báo cáo);

- Các phòng/khoa (thực hiện);

- Website;

- Lưu VT-PK.

PHỤ TRÁCH PHÒNG KHÁM

 

 

 

Phạm Thị Lưu Luyến

 

Top