Văn bản pháp luật

Nội dung

Cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Cải cách hành chính theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp là một trong những lĩnh vực đột phá đã được Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định. 5 năm qua, công tác cải cách hành chính đã được các ngành, các cấp tập trung triển khai, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thực hiện: Đắc Nhân - Khánh Lộc

Nguồn: BĐN

http://baodongnai.com.vn/video/202010/huong-den-su-hai-long-cua-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-3025963/

Top