Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học

Tham quan phòng thực tập Bộ môn Điều dưỡng

Với 04 phòng thực hành Điều dưỡng02 phòng Tiền lâm sàng, phòng tự học tại Bộ môn Điều dưỡng, sẽ giúp các bạn HSSV có điều kiện và cơ hội được thực tập trên các mô hình đạt chuẩn. Phòng thực tập sạch sẽ và đầy đủ trang thiết bị giống trên người bệnh, để các bạn sinh viên làm quen trước khi đi thực tế lâm sàng.

Top